Fitzrovia 2 Column Steel Radiator Horizontal | White | Foundry